Agnucaston 30 Tablet
Doğal prolaktin inhibitörü.

Formülü:
1 film tablet Fructus Agni castinin (8.3-12.5:1) 3.2-4.8 mg doğal kuru ekstresini (40 mg droga karşılık) içerir.
Boyar maddeler: Titan (IV) oksit (E171), sarı demir oksit (E172), indigotin lak (E132).

Farmakolojik Özellikleri:
1 film tablet Agnucaston 40 mg Fructus Agni Castinin doğal kuruekstresini içerir ve önerilen doz ile yüksek prolaktin seviyelerininormal sınırlara düşürür. In vitro çalışmalarda laktotropik pituiterhücreler üzerinden dopaminerjik etki oluşturduğu belirlenmiştir.Suprafizyolojik düzeydeki prolaktin konsantrasyonları pulsatilgonadotropin salıverilmesini inhibe eder. Buna bağlı olarak, folikülmatürasyonunda yetersizlik, anovulasyon ve luteal yetmezlikoluşabilmekte ve östrojen-progesteron dengesi bozulmaktadır. Sekssteroidleri arasındaki dengenin bozulması, siklus bozuklukları,premenstrual sendrom ve mastodini oluşumundan sorumlu tutulur.Prolaktin meme üzerine direkt stimülan etkisiyle konnektif dokuproliferasyonuna, süt kanallarının kistik genişlemelerine (fibrokistikmastopati) ve dolayısıyla memede gerginlik, sızı ve ağrı duyusuna nedenolur. Yüksek prolaktin değerlerinin düşmesi ile gonadotropinsalgılanması ve böylece menstrual siklus normale döner. Fizyolojiköstrojen-progesteron dengesi sağlanır ve prolaktinin meme dokusuüzerine proliferatif etkileri ortadan kalkar.

Endikasyonları:
Siklus bozuklukları, premenstrual sendrom ve mastodinide endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur (Bkz. Gebelik ve Emzirme DönemindeKullanımı). İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı allerjisiolan hastalarda kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebeler üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilgi olmadığındangebelikte kullanımı kontrendikedir. Emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:
Siklus bozukluklarında olduğu gibi memede duyarlılık, ağırlık ve/veyaağrı hissedilmesi durumunda tanı için doktorunuza başvurunuz.
Agnucaston® film tablet laktoz içerdiğinden, abdominal ağrı ve diyareizlenmesi durumunda laktoz intoleransı ihtimali düşünülmelidir.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:
Seyrek olarak alerjik deri reaksiyonları, izole vakalarda ise şiddetlireaksiyon görülmüştür. Sporadik olarak geçici psikosomatik rahatsızlık,konfüzyon ve halüsinasyon bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler:
Bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur. Dopamin reseptörantagonistleri ile aynı zamanda verilirse, etkinin karşılıklı olarakazaltılması mümkündür.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1kere, 1 tablet, sabahları, bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur. 3ay boyunca ara vermeksizin menstruasyon günleri de dahil olmak üzerealınmalıdır. Agnucaston® kesildiğinde semptomlar yeniden ortaya çıkarsatedaviye devam edilmelidir.

Doz Aşımı:
Şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşılmamıştır.